Co nabízím


Terapie dětí a dospívajících

Psychoterapie může účinně pomoci s mnoha náročnými situacemi v životech dětí. Dokáže být pro ně oporou a pomocí se zvládáním změn, konfliktů s okolím, se sebou samým, nebo i s jinými trápeními. Gestalt terapeutický přístup, ze kterého vycházím, je flexibilní, co se týká použitých metod a technik, a umožňuje mi tvořit společně s dítětem jedinečný proces terapie, zaměřený na zážitek "tady a teď".

Při prvním setkání většinou pozvu na poradenskou konzultaci Vás, tedy zákonné zástupce dítěte. Během úvodní schůzky se domluvíme na podrobnostech ohledně spolupráce, probereme Vaše představy a možnosti. Zjistíte, co mohu Vám a Vašemu dítěti nabídnout a podle potřeby se domluvíme na dalším postupu.

V následujících setkáních pak terapie probíhá výhradně ve spolupráci s dítětem. Protože však dítě vyrůstá především v okolí svých nejbližších, je pro zdárný proces důležitá i průběžná spolupráce s Vámi. I na té se v úvodu práce domluvíme.

S čím mohu dětem/dospívajícím pomoci:

 • Traumatické zážitky, vývojová traumata
 • Srovnání s krizí/náročnou situací
 • Sebepřijetí (když jsem "jiný")

 • Výchovné obtíže (hranice, komunikace)

 • Adaptační obtíže, problémy s přizpůsobením

 • Strachy

 • Úzkostné stavy
 • Pocity osamělosti, izolace
 • Sebepoškozování
 • Agresivní chování
 • Psychosomatické obtíže
 • Neklid, ADHD
 • Rozvoj potenciálu, silných stránek
 • A další... 

Poradenství pro rodiče

Je určeno primárně jako služba Vám, tedy zákonným zástupcům. Může (a často bývá) součástí procesu terapie dítěte, ale může také samostatně postačit v situacích, které dlouhodobou spolupráci s dítětem nevyžadují. Naše úvodní setkání bude mít právě tento charakter a může se stát, že si s poradenstvím nakonec vystačíte. V nabízeních 50 minutách se společně pokusíme Vaší situaci a problému lépe porozumět a najít cesty dalšího postupu, které by pro Vás mohly být užitečné. Součástí výstupu může být i doporučení odborné literatury nebo odkaz na další odborníky podle potřeby.

Diagnostika

Slouží pro identifikaci specifických schopností a dovedností dítěte. Pro tyto účely nabízím  komplexní vyšetření intelektových schopností pomocí certifikovaného testu Woodcock-Johnson International Edition. Součástí testování může být i screeningové vyšetření školních schopností, např. při podezření na poruchy učení (pouze pro žáky 1. - 4. třídy ZŠ).
U předškolních dětí dále nabízím možnost vyšetření školní zralosti.

Součástí diagnostického vyšetření je úvodní konzultace a ústní sdělení výsledků, po dohodě je možné vypracovat také písemnou zprávu z vyšetření.*

*Zpráva z vyšetření má pro školská zařízení pouze doporučující charakter. Pro uplatnění nároků na uzpůsobení vzdělávání pro žáka podle § 16 školského zákona je nutné absolvovat vyšetření v příslušné Pedagogické-psychologické poradně nebo Speciálně pedagogickém centru.