Moje praxe


Práci s dětmi a dospívajícími se věnuji již od svých studijních let, kdy jsem nejdříve v rámci dobrovolnické činnosti a pak i brigádní praxe přičichl k pedagogickému asistenství v mateřské i základní škole. Po ukončení studia jsem ve školství působil dalších 8 cenných let. Více a více jsem poznával pestrost témat, která děti a dospívající zažívají. Setkával jsem se s dětmi úzkostnými, citlivými, vznětlivými i vysoce aktivními, s dětmi s psychiatrickými diagnózami, s dětmi školně neúspěšnými i úspěšnými, s "vybočujícími" i s mimořádně nadanými. A každé dítě prožívalo své jedinečné životní příběhy.

Z toho vycházím také při terapii. Základem mé práce s dětmi je vždy individuální přístup, snaha o porozumění jejich světa a prožívání. Každý klient je pro mne osobností, která si zaslouží respekt a pochopení. V průběhu práce si primárně zakládám na navázání a upevnění bezpečného terapeutického vztahu, v němž je možné poznat a následně zpracovávat i ta nejnáročnější témata. Způsob práce volím vždy s ohledem na věk a osobnost klienta, od komunikace prostřednictvím her, přes práci v písku a výtvarné techniky, až po terapeutický rozhovor.

Vzdělání v oboru:

2016 - současnost: Psychoterapeutický výcvik Gestalt Terapie, Praha IVGT
2012 - 2020: Doktorské studium Psychologie, Fakulta sociálních studií MU, Brno
2009 - 2012: Navazující Mgr. studium Psychologie, Fakulta sociálních studií MU, Brno
2005 - 2009: Bc. studium Psychologie, Fakulta sociálních studií MU, Brno

Práce v oboru:

2018 - 2022: Odborný pracovník v projektu Invenio při Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity
2016 - 2019: Školní psycholog v Základní škole Rajhrad
2012 - 2018: Psycholog v Pedagogicko-psychologické poradně Brno
2011 - 2012: Asistent pedagoga v Základní škole Horácké Náměstí
2010 - 2011: Pedagogické asistentství v Mateřské škole Domašov

Kurzy a školení:

2019 - Kurz Sandplaying v přístupu Gestalt terapie (A. Vávrová)
2019 - Kurz práce s terapeutickými kartami (M. Anayaliaová, M. Shymon)
2015 - Diagnostika schopností v oblasti čtení a psaní (J. Bednářová)
2015 - Diagnostika školní připravenosti (J. Bednářová)
2014 - Práce s dětskou kresbou (Z. Altman)
2013 - Certifikát kvalifikace Woodcock-Johnson IE (J. Burešová)
2012 - Test kresby postavy (Z. Altman)

Autorské články a publikace:

Problematika měření socio-emočních dovedností u dětí. Článek v časopisu Studia Paedagogica, I (XXVI), (2021). Dostupné na https://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/2301

Školní svět očima mimořádně nadaného žáka. Článek v časopisu Svět nadání, I (IX) (2020). Dostupné na https://www.talentovani.cz/

Nadání a osobnost - přehled a zhodnocení výzkumných poznatků zabývajících se tématem studia osobnosti nadaných žáků. Článek v časopisu Svět nadání, I (VIII) (2019). Dostupné na https://www.talentovani.cz/

Aspekty prožívání školní docházky studentů gymnázia s poruchami učení - Kapitola v knize Rozumově nadaní studenti s poruchou učení, Šárka Portešová a kol. (2014), Brno: Muni press